Eğitim ve Danışmanlık

Eked Neden Uygulanmalıdır?

Eked-Loto; Makinelerin veya ekipmanların beklenmedik şekilde enerjilendirilmesinin veya çalıştırılmasının veya depolanan enerjinin salınmasının çalışanlara zarar verebileceği makine ve ekipmanın servis ve bakımını kapsar.

 • İşverenlerin bir program oluşturmasını ve uygun kilitleme veya etiketleme cihazlarını enerji yalıtım cihazlarına iliştirmek için prosedürler kullanmasını ve çalışanların yaralanmasını önlemek için depolanan enerjinin beklenmedik enerjiyi önlemek, başlatmak veya serbest bırakmak için başka şekilde devre dışı bırakmalarını gerektirir.
 • İşveren, herhangi bir çalışanın depolanan enerjinin beklenmedik enerjilendirme, başlatma veya serbest bırakılmasının meydana gelebileceği ve yaralanmaya neden olabileceği bir makine veya ekipman üzerinde herhangi bir servis veya bakım yapmadan önce enerji kontrol prosedürleri, çalışan eğitimi ve periyodik muayenelerden oluşan bir program oluşturmalıdır. Makine veya ekipman enerji kaynağından izole edilmeli ve çalışmaz hale getirilmelidir.Makineye özgü prosedürlerin yazılması gerekmektedir. Bu prosedürler de firmada ki çalışanların görev ve sorumlulukları belirtilmelidir.
 • İşyerinde meydana gelebilecek tehlikeli enerjiden kaynaklanan kazaları önlemek amacı ile tüm çalışanlar eked eğitimine girmeli ve bu sürecin nasıl konumlanacağına karar verilmelidir. Sürecin tamamlanması ile gerekli ekipman tedariği de sağlanmalıdır.Her bir makineye özgü talimat ve prosedür hazırlanmalı bilinçli ve kararlı bir şekilde eked loto uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.
 • Aynı zamanda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda İşveren yükümlülüklerinde bazı maddelerin uygulanması gerektiği de belirtilmiştir. Bunlar;
 • ‘İşveren,Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar,
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,
 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz vb. maddelerdir.
 • İşverenlerin çoğu bu sistemi mali yükümlülük olarak görebilmektedir fakat İncLoto Ekipmanları olarak bu konuda hem işveren hem de çalışan sağlığını korumak amacı ile Eked-Loto sistemini en uygun fiyata sunarak herkesin maddi ve manevi yönden korunmasını ilke haline getirmek en büyük mottomuzdur.
 • Eked uygulanabilirliği işlemler sonrası denetlenmelidir.

Sürdürülebilirlik açısından Eked’in uygulanabiliyor olması hem işvereni hem de çalışanı güvenli hale getirecek ve maddi manevi kayıpların önüne geçecektir.

Unutulmamalıdır ki Eked lüks değil ihtiyaçtır. Her işveren ve çalışan evine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde dönmelidir.aklında soru işareti kalmadan huzurlu bir şekilde uyumalıdır. İnc loto ekipmanları ile hem maddi hem de manevi olarak huzur bulacağınıza emin olabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

İnc Loto Ekipmanları olarak gayemiz fabrika vb. ortamlarda çalışanların sağlını korumak için uygun ekipmanlar sunarak eğitimler düzenlemek ve Eked in önemini çalışanlarımıza doğru bir şekilde aktarmaktır. Bu eğitimler gruplar halinde veya bireysel de verilebilmektedir. Eğitim organizasyonları firmaların belirlediği uygun ortamlarda yapılabilmektedir. Bu eğitimlerde;

 • Eked- Loto (Lockout Tagout) Ne Demektir?
 • Eked İle İlgili Mevzuatlar Nelerdir?
 • İş Kazaları Ve Eked Hakkında Bilgiler
 • Eked’in Adımları
 • Tehlikeli Enerji Noktaları Nelerdir?
 • Arta Kalan Kalan Enerjinin Boşaltılması
 • Eked’te Kullanılan Tanımlar
 • Güvenlik Kilitleri Ve Aparatların Önemi
 • Kilit Kaldırma Prosedürü
 • Tek Kişi Ve Çok Kişi Çalışmalarında Eked Uygulaması
 • Eked Başlama-Bitirme Döngüsü

Gibi konular ele alınmaktadır.

Bu kapsamda, çalışanların dışında, eğitime katılması gereken işletmelerin belirlediği sorumlularında olması gerekmektedir. Sürecin uygulanma aşamasında nasıl bir yol izleneceği, denetimlerin nasıl olacağı gibi bilgileri de eğitim esnasında öğrenebileceklerdir. Aynı zamanda firmanızın belirlemiş olduğu prosedüre göre anlatımda söz konusu olmaktadır. Bu prosedürün eğitimden 2 gün önce bizlere gönderilmiş olması gerekmektedir. Eğitimler, günde 4 saat (3 saati teorik-1 saati pratik) yada 8 saat olarak verilebilmektedir.

İNC LOTO EKİPMANLARI

İNC Loto Ekipmanları, endüstri alanında faaliyet gösteren ve bu kapsamda değerlendirilen araç ve gereçlerin kullanıldığı tüm işyerleri için güvenlik ürünleri tedariki gerçekleştirir. Ürünlerimiz, sertifikalı ürünler olup, asgari gereksinimlerin üzerinde sonuçlar elde edilebilmesi için en nitelikli biçimde tedarik edilerek işletmelere arz edilir.

WhatsApp Destek