İş Güvenliği Malzemeleri Nelerdir?

İş Güvenliği Malzemeleri Nedir?


İş güvenliği günümüzde kanunla sınırları çizilmiş olan, ciddi bir husustur. Bu noktada kanuni sınırlamaların anlamlı karşılıkları mevcuttur. Öyle ki, bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamış olması o iş yerinde her an biz kaza riskini gündeme getirir ki, bu durumda iş akışının durması, can kaybı riski ve dolayısıyla adli olayların ortaya çıkması muhtemeldir. İş Kanununa göre; risk analizi ve bu analiz neticesinde uygulanması gereken iş güveliği tedbirlerinin yerine getirilmemesi başlı başına idari para cezalarını ve hatta iş durdurmayı gerektiren bir husus iken, bu tedbirlerin alınmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş yeri sahibi ve meçhul yöneticileri kanun nazarında suçlu konumuna getirecektir. İş güvenliği malzemeleri nedir? sorusunun cevabı tam olarak burada verilebilir. İş güvenliği malzemeleri ve iş güvenlik malzemeleri, iş yerinde meydana gelmesi muhtemelen kaza olasılığını en aza indiren ürünlerdir. İş güvenliği ekipmanları; tehlike sınıfına göre değişen niteliklere sahiptir ve oldukça geniş bir ürün grubunca temsil edilir.


İş kolunun niteliğine göre, farklı standartlarda iş güvenliği ekipmanları tedarik etmeniz gerekebilir. Hangi donatılara sahip olmanız gerektiğini, size İş sağlığı ve güvenli uzmanınız belirtecek ve risk analiz raporunuzda bu detaylar açıkça belirtilecektir. Kanuna göre; iş güvenliği malzemeleri temin edilmeden faaliyete başlamak mümkün değildir. Bu nedenle kanunsuz eylemde bulunmuş olmamak için öncelikle, iş güvenlik malzemeleri ve iş güvenliği ekipmanları tedarik süreçlerinizi tamamlamanız gerekir. Kanun koyucunun işletmelere bu noktada süre tanıma gibi bir opsiyonu söz konusu değildir.

11 görüntüleme