Training and Consultancy

Eğitim İçeriği

İnc Loto Ekipmanları olarak gayemiz fabrika vb. ortamlarda çalışanların sağlını korumak için uygun ekipmanlar sunarak eğitimler düzenlemek ve Eked in önemini çalışanlarımıza doğru bir şekilde aktarmaktır. Bu eğitimler gruplar halinde veya bireysel de verilebilmektedir. Eğitim organizasyonları firmaların belirlediği uygun ortamlarda yapılabilmektedir. Bu eğitimlerde;

 • Eked- Loto (Lockout Tagout) Ne Demektir?
 • Eked İle İlgili Mevzuatlar Nelerdir?
 • İş Kazaları Ve Eked Hakkında Bilgiler
 • Eked’in Adımları
 • Tehlikeli Enerji Noktaları Nelerdir?
 • Arta Kalan Kalan Enerjinin Boşaltılması
 • Eked’te Kullanılan Tanımlar
 • Güvenlik Kilitleri Ve Aparatların Önemi
 • Kilit Kaldırma Prosedürü
 • Tek Kişi Ve Çok Kişi Çalışmalarında Eked Uygulaması
 • Eked Başlama-Bitirme Döngüsü

Gibi konular ele alınmaktadır.

Bu kapsamda, çalışanların dışında, eğitime katılması gereken işletmelerin belirlediği sorumlularında olması gerekmektedir. Sürecin uygulanma aşamasında nasıl bir yol izleneceği, denetimlerin nasıl olacağı gibi bilgileri de eğitim esnasında öğrenebileceklerdir. Aynı zamanda firmanızın belirlemiş olduğu prosedüre göre anlatımda söz konusu olmaktadır. Bu prosedürün eğitimden 2 gün önce bizlere gönderilmiş olması gerekmektedir. Eğitimler, günde 4 saat (3 saati teorik-1 saati pratik) yada 8 saat olarak verilebilmektedir.

Eked Neden Uygulanmalıdır? Süreci Nasıl Olmalıdır?

Makine veya ekipmanın bakımı, onarımı, temizlenmesi, ara parça değişikliği, uzun süreli beklemesi esnasında makinenin içerisinde olan ve ya dışarıdan verilebilecek tehlikeli enerjiyi kontrole alma veya önleme amacı ile uygulanır. Önlenemeyen tehlikeli enerji ağır kazalara hatta ölümle sonuçlanan olaylara kadar gidebilmektedir. Bu durum hem çalışanı hem de işvereni maddi ve manevi yönden olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu sistem İncloto ekipmanları ile daha da uygun hale gelip kurulabilmektedir. İşlemin süreci 3 ila 6 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süreçte;

 • Öncelikle firmanın bu süreci iyi bir şekilde yöneteceğine ve tüm gereksinimleri karşılayacağına karar vermesi önemlidir. (Eked Sistemi olmasına rağmen işlemleri uygulamayan firmaların kaza oranı çoğunluk teşkil etmektedir)
 • Diğer bir konu ise firma içi kısa bir turdur. Bu tur ile firma içi çalışan sayısı, makine veya ekipman sayısı, çalışanların tehlikeli enerji karşısında nasıl bir yol izlediği, kilitleme yapıp yapmadığı iyi bir şekilde gözlemlenmelidir. Aslında bu olay küçük bir denetimdir.
 • Eğitim sürecinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreçte Eked eğitimi iyi bir firmadan alınmalıdır. Bu konuda firmamız gerek eğitim esnasında gerekse fabrikalarınızda ekipmanınıza özel eğitimler verebilmektedir. Makine veya ekipman başında yapılan uygulamalar Eked sisteminde bilinmeyenlerin çoğunu ortadan kaldırmaktadır.
 • Her bir Makine veya Ekipmanın enerji noktaları fabrika içi makine veya ekipmanları iyi bilen biri ile gezinerek belirlenmelidir. Her enerji noktası tek tek işaretlenmeli ve bu işaretler tabakalar halinde kare kodlu bir şekilde sunulmalı, danışmanlık yürüründe yerlerine asılmalıdır.
 • Enerji noktaları belirlenen makine veya ekipmanların hangi tür Eked-Loto malzemesi ile kilitleneceği ve bu malzemelerden kaç adete gereksinim duyulduğu firmaya özel oluşturulacaktır.
 • Makineye özgü prosedürlerin yazılması gerekmektedir. Bu prosedürler de firmada ki çalışanların görev ve sorumlulukları belirtilmelidir.
 • Eked uygulanabilirliği işlemler sonrası denetlenmelidir.

Sürdürülebilirlik açısından Eked’in uygulanabiliyor olması hem işvereni hem de çalışanı güvenli hale getirecek ve maddi manevi kayıpların önüne geçecektir.

INC LOTO EQUIPMENT

İNC Loto Ekipmanları supplies security products for all workplaces operating in the industry and using tools and equipment evaluated within this scope. Our products are certified products and are supplied to businesses in the most qualified way in order to obtain results above minimum requirements.

WhatsApp Destek